3 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Słuchu (Make Listening Safe). 27 lutego 2015 Światowa Organizacja Zdrowia w Genewie opublikowała szeroki monit-ostrzeżenie na temat zagrożeń wynikających z nieustannego nadużywania słuchawek - szczególnie przez młodzież.

Czytaj dalej...

To co się nie zawsze udawało w szkole to udawało się na kreatywnych obozach wakacyjnych. Na obóz internetowy przyjechali Ci, którzy chcieli a nie ci, którzy musieli...

Czytaj dalej...

odedoaMEN ogłosił kilka dni temu wyniki tegorocznych matur. Okazało się, że co trzeci maturzysta nie zdał matury. A ja się temu wcale nie dziwię. Przebieg ewolucji wykazał doświadczalnie, że u każdego osobnika części ciała oraz nawyki niezbędne do przeżycia i egzystencji w sytuacji, kiedy przestają być niezbędne obumierają lub karłowacieją. Wystarcza mu to, co już ma.

Czytaj dalej...

belfersowaCytuję  wierszyk, który pamiętam do dzisiaj jeszcze z czasów swojego wieku przedszkolnego:

 Gę, gę, gę  chodźcie gąski,
jakie tu są smaczne kąski,
świeża trawa, czysta woda
i swoboda i swoboda...
[podkreślenie moje]

Zaniedbałem w minionych tygodniach niniejszego bloga. Bezpośredni powód obrazuje krążący w internecie zabawny rysunek belfra-sowy. 

W dniu dziejszym udało mi się oddać wychowawcom końcowe oceny klas, które uczę. Kilka wcześniejszych tygodni upłynęło pod znakiem nieustannej walki o to, aby części uczniom chciało się cokolwiek zrobić, aby uzyskać pozytywną ocenę. Oczywiście, żyjemy w wolnym kraju i uczeń jeśli nie chce, nie musi się uczyć - jego wybór. 

Pozwolę sobie na szerszą refleksję na temat naszej wolności.

Dlaczego przypomniał mi się ten wierszyk?

 

Czytaj dalej...

List otwarty dzieci

Nasze dzieci są włączone do sieci w większym stopniu niż my - dorośli, ich rodzice. Niesie to za sobą olbrzymie konsekwencje. Dlaczego? 

1.    Sieć jest dostępna dla każdego chętnego.

2.    Od wielu już lat Internet funkcjonuje w mechanizmie 2.0, to znaczy każdy, kto tylko zechce, może publikować w sieci cokolwiek chce z absolutną doWOLNOŚCIĄ... Dowolność należy odróżnić od WOLNOŚCI. Wolność jest kategorią ukierunkowaną na świat wartości. Dowolność to bardziej: ,,Róbta co chceta''...

Czytaj dalej...

Świat ludzi dorosłych (rodziców, nauczycieli) oraz młodych (dzieci i młodzieży) to obecnie dwa całkowite różne środowiska poznania i działania. Z każdą chwilą coraz ważniejszym pytaniem, które powinno się stawiać rodzicom i pedagogom staje się: Czy wiesz co robi Twoje dziecko (twój uczeń) w sieci?

Czytaj dalej...